Xà gồ

Xà gồ được ứng dụng cho nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, nhà tiền chế và công nghiệp chế tạo như thùng xe,...
QH Plus cung cấp xà gồ C và Z với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng hầu hết các nhu cầu của khách hàng.