Thép hình

Ngoài các loại thép xây dựng, QH Plus còn cung cấp thép hình bao gồm: thép hình I, thép hình H, thép hình Rail, thép hình L, thép hình V,... với đa dạng quy cách khác nhau. 

Thép hình I

  Mã sản phẩm IB

Kích thước (mm)B75 ~ 150
H100 - 300
t15 ~ 11.5
t26 ~ 22
r17 ~ 23
r23.5 ~ 11.5
L6000/12000
Tiêu chuẩnJIS G3101 (SS400, SS540)


Thép hình L


  Mã sản phẩm UA  Kích thước (mm)
  B  100 ~ 150
  b 75 ~ 300
  tB  7 ~ 13
  tb  7 ~ 18
  r1  24 ~ 30
  r2  5 ~ 12
  L  6000/12000
  Tiêu chuẩnJIS G3101 (SS400, SS540)


Thép hình H

  Mã sản phẩm HB  Kích thước (mm)
  tB  100 ~ 588
  H 100 ~ 300
  t1  6 ~ 13
  t2  8 ~ 35
  R  13 ~ 22
  L  6000/12000
  Tiêu chuẩnJIS G3101 (SS400, SS540)Thép hình U


  Mã sản phẩm UC  Kích thước (mm)
  B  40 ~ 100
  H 75 ~ 380
  t1  5 ~ 13
  t2  7 ~ 20
  r1  8 ~ 24
  r2 4 ~ 12
L6000/12000
  Tiêu chuẩnJIS G3101 (SS400, SS540)Thép hình V


  Mã sản phẩm EA  Kích thước (mm)
  tB  3 ~ 35
  B 25 ~ 250
  r1  4 ~ 35
  r2  2 ~ 24
  L  6000/12000
  Tiêu chuẩnJIS G3101 (SS400, SS540)