Bu lông treo PTD

Bu lông treo PTD là dòng sản phẩm được phát triển theo công nghệ của Nhật Bản với ứng dụng treo đỡ hệ thống cơ điện của công trình. Giải pháp này thay thế phương pháp cấy tắc kê đạn và lược bỏ hoàn toàn các thao tác khoan đục ở hệ trần bê tông, giúp đẩy nhanh tiến độ công trình và nâng cao tính chuyên nghiệp cho nhà thầu.

ỨNG DỤNG
Bu lông neo PTD được đặt chìm trong bê tông giúp tạo ra điểm liên kết trong giữa ty ren và bu lông PTD đã được cấy vào bê tông. Hệ thống cơ điện được treo đỡ thông qua bu lông neo PTD giúp nhà thầu rút ngắn được thời gian thi công nên sớm đưa công trình vào hoạt động và giảm chi phí tại chính cho nhà đầu tư.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại www.phukienxaydung.vn


Sản phẩm liên quan