Bu lông nối S

Việc kết nối các cấu kiện xây dựng yêu cầu nhiều chủng loại phụ kiện khác nhau để đảm bảo tính bền vững cho từng điểm liên kết và tổng thể công trình nói chung. Các loại kết nối phổ biến bao gồm kết nối kết cấu thép, kết cấu bê tông, cốt thép, gia cố bê tông và hệ treo cơ điện.

                                              Các loại bu lông nối S                                                                                                         Ứng dụng của  bu lông nối trong thực tiễn