Bu lông neo móng

Việc kết nối các cấu kiện xây dựng yêu cầu nhiều chủng loại phụ kiện khác nhau để đảm bảo tính bền vững cho từng điểm liên kết và tổng thể công trình nói chung. Bu lông neo móng được ứng dụng nhiều hạng mục khác nhau. QH Plus cung cấp đa dạng bu lông neo móng với nhiều kích thước đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. 

Các loại bu lông neo móng: hình L, hình J, uốn tròn, uốn vuông