CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN

chuan hoa iso


CHÚNG TÔI, NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN QH PLUS 

Tuyên bố chính sách Chất lượng - An toàn của công ty là 

CHẤT LƯỢNG TIÊN PHONG - AN TOÀN CUỘC SỐNG - HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ 


CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 

Chất lượng sản phẩm của Công ty Cổ phần QH Plus:
>> Đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường;
>> Thỏa mãn tối đa nhu cầu và mong đợi của khách hàng.


AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT & SỬ DỤNG: 

An toàn đối với:

>> Con người, tài sản, máy móc thiết bị trong suốt quá trình sản xuất và kinh doanh;

>> Người tiêu dùng sản phẩm.

Chủ động nhận diện các mối nguy và đề xuất biện pháp loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro trong suốt quá trình sản xuất & kinh doanh.

Các sự góp ý của người lao động luôn được ghi nhận, xem xét để cải thiện môi trường làm việc, ngăn ngừa các rủi ro.

Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các bên quan tâm liên quan đến an toàn, sức khỏe được thống nhất áp dụng.


HIỆU QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

>> Tiết kiệm chi phí sản xuất-kinh doanh, chi phí quản lý;

>> Thực hiện đúng định mức nguyên vật liệu sản xuất;

>> Giảm sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất;

>> Sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, nguồn lực.


Để đạt được chính sách này, Công ty cam kết: 

1. Hoạch định, xây dựng, rà soát các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng, an toàn, sức khỏe hàng năm, cung cấp các nguồn lực và trao đổi thông tin cần thiết để đảm bảo đạt được các mục tiêu này.

2. Cải tiến liên tục hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe.

3. Tại mỗi giai đoạn thích hợp, chính sách chất lượng, an toàn, sức khỏe sẽ được xem xét và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

4. Truyền đạt và thấu hiểu trong toàn thể cán bộ công nhân viên và phổ biến đến các bên liên quan