Qũy từ thiện QH Plus - “CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI”

Với tinh thần “CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI”, quỹ từ thiện QH Plus được thành lập nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức vì cộng đồng của toàn bộ CBCNV. Chương trình được phát động lan rộng đến tất cả các chi nhánh công ty Cổ phần QH Plus; số tiền quyên góp được sẽ sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.


Chỉ trong 4 ngày phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả nhân viên tại nhiều chi nhánh. 


Bên cạnh giá trị cốt lõi "Dựng xây cuộc sống an toàn hơn", QH Plus định hướng sự phát triển tăng trưởng của doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích khách hàng và lợi ích cộng đồng.