Công ty Cổ Phần Công Nghiệp QH Plus triển khai thực hiện 5S

Công ty Cổ Phần Công nghiệp QH Plus (QHPI) triển khai thực hiện chương trình 5S với mục đích mở rộng quy mô và năng lực sản xuất – kinh doanh qua việc xây dựng một môi trường lao động hiệu quả, chuyên nghiệp.


Thời gian đầu, do thói quen của cán bộ, công nhân viên nên việc sắp xếp nơi làm việc, bố trí dụng cụ, thiết bị chưa thực sự khoa học, thuận tiện, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, giữ gìn trang thiết bị lao động chưa cao.


Để khắc phục những yếu điểm đó, Ban Giám đốc công ty đã thành lập Ban Thực hiện và Ban Đánh giá chương trình 5S nhằm: đào tạo, triển khai và đánh giá cho tất cả CBCNV công ty, dựa trên điều kiện công việc, chuyên môn thực tế của từng bộ phận, xây dựng kế hoạch và tiêu chí cho từng đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện cụ thể.

Việc thực hiện các công việc trong chương trình 5S được phân công đều cho tất cả các thành viên từ lãnh đạo các bộ phận, công nhân viên chức đến công nhân, người lao động…
Đối với Bộ phận văn phòng, cần sàng lọc hồ sơ, các tài liệu không còn giá trị không được để tại nơi làm việc; hồ sơ, tài liệu đều có cách thức quy định phù hợp để tìm kiếm nhanh chóng, dễ lấy và dễ trả lại vào đúng vị trí ban đầu; khu vực làm việc chỉ để các tài liệu, hồ sơ đang được xử lý, sắp xếp hợp lý, sạch sẽ và được chăm sóc định kỳ…


Đối với Bộ phận kho – sản xuất: Máy móc, thiết bị phải sàng lọc, phân loại chi tiết thiết bị cần được vệ sinh định kỳ, có dấu hiệu nhận biết với những thiết bị hỏng, cần sửa chữa, thay thế và sắp xếp ở vị trí hợp lí thuận tiện cho việc vệ sinh, bảo trì, v.v…Cuối tháng 11.2016 vừa qua, Ban thực hiện chương trình 5S đã triển khai đánh giá nội bộ. Theo đó, các đơn vị đã hoàn thành việc sàng lọc tài liệu, sắp xếp lại công cụ sản xuất, trang bị văn phòng, những thứ không cần thiết được loại bỏ khỏi nơi làm việc, vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng. Máy móc, thiết bị sạch sẽ hơn tạo điều kiện cho công nhân có thể phát hiện những bất thường của thiết bị để kịp thời bảo dưỡng và sửa chữa. Các hoạt động 5S góp phần nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng của mọi người ở nơi làm việc, qua đó nâng cao tính hợp tác, trách nhiệm cũng như ý thức của người lao động với công việc.


Anh Nguyễn Tấn Phát_ Phó Giám Đốc Điều Hành QHPI, Trưởng Ban thực hiện và đánh giá 5S của Công ty công ty Công nghiệp QH Plus cho biết: Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc khoa học, tiện lợi, chương trình 5S sẽ phát huy hiệu quả tích cực góp phần thay đổi suy nghĩ, thái độ và những thói quen làm việc theo chiều hướng tích cực của cán bộ, công nhân. Đồng thời, chương trình 5S sẽ giúp cán bộ, công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, lao động kỷ luật và chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện để làm việc tốt hơn, năng suất, chất lượng lao động được nâng lên. Các khách hàng khi đến giao dịch cũng sẽ cảm nhận được môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học tại công ty.


Trong thời gian tới, Công ty CP Công nghiệp QH Plus sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình 5S. Đồng thời, coi việc thực hiện 5S là nhiệm vụ trong sản xuất, kinh doanh để đưa vào quy định và tiêu chí để xét hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua hàng tháng, hàng quý của các tập thể, cá nhân.