Đào tạo về chất lượng sản phẩm cho bộ phận Gia công kết cấu thép

Tiếp nối khóa đào tạo an toàn lao động cho bộ phận lưới thép hàn, Công ty Cổ phần Công nghiệp đã tổ chức buổi huấn luyện về chất lượng sản phẩm cho toàn thể CBCNV thuộc bộ phận Gia công kết cấu vào ngày 14 tháng 05 năm 2016.

Nội dung buổi đào tạo gồm ba phần chính: 
- Các loại mối hàn thường gặp
- Các lỗi đường hàn thường gặp và cách khắc phục 
- Một số lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất và nghiệm thu 

Dao tao an toan lao dong

Trong buổi đào tạo, các cán bộ công nhân viên không chỉ học hỏi thêm nhiều kiến thức mới bổ ích mà  cùng nhau thảo luận trao đổi về những khó khăn phát sinh trong quá trình gia công sản xuất. Sau khóa đào tạo lần này, các lỗi về đường hàng và các vấn đề khác sẽ được khắc phục và chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao hơn. 

dao tao chat luong gia cong ket cau

Với định hướng đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ gia công kết cấu, Công ty cổ phần QH Plus không ngừng nâng cao năng lực sản xuất về  mặt khối lượng lẫn chất lượng. Chương trình đào tạo lần này sẽ là nền tảng cơ bản để quy trình sản xuất gia công kết cấu thép của QH Plus ngày càng chuyên nghiệp hơn nhằm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng