Tin tức

  • Phương pháp nối chồng thép vốn là phương pháp truyền thống và phổ biến được nhiều nhà thầu Việt Nam sử dụng. Tuy nhiên phương pháp này không còn là giải pháp tối ưu vì tồn tại nhiều hạn chế như khả năng chịu lực kém, mối nối có thể...