Tin tức

  • Thi công các công trình cao tầng đòi hỏi có hệ giàn giáo bao che chắc chắn và an toàn. Hiện nay, hầu hết các hệ thống giàn giáo bao che tại Việt Nam được thi công theo cách truyền thống là dùng thanh I (gác trên hệ sàn bằng...
  • Phương pháp nối chồng thép vốn là phương pháp truyền thống và phổ biến được nhiều nhà thầu Việt Nam sử dụng. Tuy nhiên phương pháp này không còn là giải pháp tối ưu vì tồn tại nhiều hạn chế như khả năng chịu lực kém, mối nối có thể...