Tin tức

  • Hầu hết các nhà thầu lớn hiện nay không còn sử dụng Phương pháp buộc tay lưới thép mà thay thế hoàn toàn bằng lưới thép hàn, vì lưới thép hàn đã mang lại nhiều hiệu quả vượt trội như: giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thi công, chất...