Tin tức

  • Sử dụng ống nối thép thay thế cho biên pháp nối chồng truyền thống không còn là biện pháp thi công xa lạ đối với các nhà thầu. Khớp nối ống thép đã thể hiện nhiều ưu thế nổi trội so với biện pháp thi công truyền thống, trong đó...