Nhà kho vận Maple Tree

  • nhà kho vận maple tree

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Kingpost, Kết cấu thép, nhà thép tiền chế
  Địa chỉ:   18 L2-3, số 5 Tạo Lực, KCN VSIP II, tỉnh Bình Dương
  Quy mô dự án:  61,600 m²
  Năm cung cấp:   2017
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho vận Mapletree Việt Nam

Dự án liên quan