Vinhomes Dragon Bay

  • Vinhomes Dragon Bay halong

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:SYT, Bulong U
Địa chỉ:Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:Cty TNHH ĐT XD Unicons
Tập đoàn Vingroup