PARK AVENUE

  • the park avenue

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Phụ Kiện, Bu lông liên kết, SYT
Đại chỉ:Đường 3/2, Quận 11, TP.HCM
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:

Công ty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình