Nhà máy giấy LEE&MAN

  • nhà máy giấy lee & man

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Bản mã
Địa chỉ:Hậu Giang, Cần Thơ
Năm cung cấp:2018

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á)