Dự án The Park Avenue

  • Dự án The Park Avenue

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Kingpost
  Địa chỉ:  Đường 3/2, Phường 15, Q.11, TP. HCM
  Năm cung cấp:  2016
  Chủ đầu tư:  Tập đoàn Novaland