DỰ ÁN ĐẢO ĐẠI PHƯỚC

  • Dự án đảo đại phước

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp: Thép xây dựng
 Địa chỉ:  Dự án đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 Năm cung cấp: 2019
 Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á)