Dự án chung cư Skyline

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:  Bu lông SYT, bu lông liên kết 
 Địa chỉ:  Ngã ba Hoàng Quốc Việt, Đào Trí; Quận 7
 Diện tích dự án:  63,348m2
 Năm cung cấp: 2016 
 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển BĐS An Gia