Khu căn hộ Đại Lộ Bốn Mùa

  • Khu căn hộ Đại Lộ Bốn Mùa

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:  SYT, bulong và phụ kiện
 Địa chỉ:  Khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
 Năm cung cấp:  2016
 Quy mô dự án:  6.500m²
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Đầu tư Capita Land – Hoàng Thành
 Đơn vị thi công:  Công ty China State Construction Engineering Corporation Limited