Nhà xưởng may mặc First Team

  • Nhà xưởng may mặc First Team

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:  Bulong liên kết, gối kê thép
 Địa chỉ:  KCN Bourbon, An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 
 Năm cung cấp:  2015 - 2016
 Quy mô dự án:  70.000 m2
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam
 Đơn vị thi công:  Công ty Cố phần Xây dựng Cotec (Coteccons)