Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

  • Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:
  Ống nối ren cốt thép
 Địa chỉ:  Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng đầu tư:    1,75 tỷ USD
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Điện lực Quốc tế Trung Quốc
  Tổng công ty Điện lực Vinacomin
 Đơn vị thi công:  Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khải Vương