Vincom Lê Văn Việt

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                     Thép hộp mạ kẽm, cùm giàn giáo
 Địa chỉ:  52 Lê Văn Việt, Quận 9, TP. HCM
 Năm cung cấp:  2014-2015
 Tổng diện tích xây dựng:  8.716 m2
  Chủ đầu tư:   Tập đoàn Vingroup
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp (Descon)
  Công ty TNHH Xây dựng DD & CN Delta