Công trình văn phòng công ty GSA

  • Công trình văn phòng công ty GSA

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Sàn nhựa Winton
  Địa chỉ:  39 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM
  Năm cung cấp:  2014
  Chủ đầu tư:  Công ty G.S.A