Văn phòng công ty Trương Nguyễn

  • Văn phòng công ty Trương Nguyễn

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Sàn nhựa Vinyl Winton
  Địa chỉ:  53/8 Đường Trần Khánh Dư, Quận 1, TP. HCM
  Năm cung cấp:  2014
  Chủ đầu tư:  Công ty Trương Nguyễn