Văn phòng công ty Kuehne Nagel

THÔNG TIN DỰ ÁN

  Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Sàn nhựa Winton giả gỗ
  Địa chỉ:  Lầu 13&14, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, HCM
  Năm cung cấp:  2014
  Chủ đầu tư:  Công ty Kuehne Nagel