Văn phòng Chợ Tốt

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Sàn nhựa vinyl Winton
  Địa chỉ:  Tâng 18, Tòa nhà Mê Linh Point; Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, HCM
  Năm cung cấp:  2015
  Chủ đầu tư:  Công ty Chợ Tốt