Phòng Gym tại Vinpearl Hạ Long

THÔNG TIN DỰ ÁN

  Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Sàn nhựa LG Hausys
  Địa chỉ:  Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long, Việt Nam
  Năm cung cấp:  2015