Căn hộ The Krista

THÔNG TIN DỰ ÁN

 Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Bu lông SYT
 Địa chỉ:  537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trung Đông, Quận 2, TP. HCM
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng diện tích đất:  7.585m2
 Chủ đầu tư:  Tập đoàn Capitaland
 Đơn vị thi công:  Công ty TNHH XD Trung Quốc (Đông Nam Á)