Cầu Vàm Cống

THÔNG TIN DỰ ÁN

 Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Ống nối thép, dịch vụ tạo ren cốt thép, cóc nối thép
 Địa chỉ:  Quốc lộ 80, Bình Thành, Lấp Vò, An Giang, Việt Nam
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng giá trị dự án:  5.687.000.000.000 đồng
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
  Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1