Khu căn hộ Masteri Thảo Điền

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                      Bu lông neo SYT 
 Địa chỉ:  165 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh 
 Năm cung cấp:  2014
 Tổng diện tích đất:  79.839 m2
  Chủ đầu tư:   Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec - Coteccons