VALORA MIZUKI

  • valora mizuki

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Thép uôn bẻ, Lưới thép hàn
Địa chỉ:Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh
Năm cung cấp:2018
Tổng diện tích:260,000m2
Chủ đầu tư:Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nam Khang