Nhà Xưởng Uchiyama

  • nhà xưởng uchiyama

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:Thép uốn bẻ
Địa chỉ:Khu Công Nghiệp Đại Đặng, Tỉnh Bình Dương
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:Công Ty CP Xây Lắp Thương Mại 2
Công Ty TNHH Uchiyama Việt Nam