Nhà máy Hoa Sen Hà Nam

  • Nhà máy Hoa Sen Hà Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:  Kết cấu thép, nhà thép tiền chế và phụ kiện XD
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Một Thành Viên Hoa Sen Hà Nam
 Địa chỉ: KCN Kiện Khê, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
 Năm cung cấp:  2017
 Quy mô dự án  25,080 m²