Xưởng B1, B2 - SONADEZI

  • xuongSONADEZI

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Lưới thép hàn
Địa chỉ:KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14