Nhà máy Vệ sinh môi trường GĐ02

  • nhà máy vệ sinh môi trường giai đoạn 2

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Thép xây dựng, Lưới thép hàn, Thép hình
Địa chỉ:P.Thạnh Mỹ Lợi, Dist.2, HCMC
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:Công ty Italian-Thái Lan