Nhà Máy Uniben

  • nhà máy uniben

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Lưới Thép Hàn
Địa chỉ:KCN VSIP 2A, Tỉnh Bình Dương
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:Cty TNHH ĐT XD Unicons
Công Ty Cổ phần Uniben