Nhà máy thép Nam Kim

  • Nhà máy thép Nam Kim

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp: Lưới thép hàn 
 Địa chỉ: Đường N1, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 Diện tích: 4,800m2
 Năm cung cấp: 2016
 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim