Nhà máy Showa Gloves

  • Nhà máy Showa Gloves

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp: Lưới thép hàn
 Năm cung cấp: 2016
 Địa chỉ: 23 đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore 1, Thị xã Thuận An, Bình Dương
 Diện tích dự án: 159,087m2
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam
 Đơn vị thi công: Công ty Obayashi Việt Nam