Nhà máy MDF Dongwha

  • Nhà máy MDF Dongwha

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp: Lưới thép hàn
 Địa chỉ: KCN Minh Hưng III, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
 Diện tích: 38,46 ha
 Năm cung cấp: 2016
 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần KCN Cao Su Bình Long