Nhà máy Gift By Design

  • Nhà máy Gift By Design

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp: Lưới thép hàn
 Địa chỉ: KCN Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 
 Năm cung cấp: 2016
 Chủ đầu tư: Công ty Gift By Design