Bệnh viện Nhi Bình Chánh

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp: Thép hộp mạ kẽm, thép uốn bẻ, lưới thép hàn
 Địa chỉ:  Xã Tân Kiên, Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, HCM
 Diện tích dự án: 400,000m2
 Năm cung cấp: 2015
 Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Nguyên