Nhà máy Công ty Sợi Long Thái Tử

  • Nhà máy Công ty Sợi Long Thái Tử

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:  Lưới thép hàn, ống nối ren 
 Địa chỉ:  KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
 Năm cung cấp:  2015 - 2016
 Quy mô dự án:  37.000 m2
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Sợi Long Thái Tử
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng F.D.