Dự án Tuyến đường sắt đô thị

  • Dự án Tuyến đường sắt đô thị

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:  Ống thép tròn đen, măng xông hàn, chén hàn, Lưới thép hàn, bu lông neo SYT, bu lông treo PTD
 Địa chỉ:  Ga Nhà hát Thành Phố & Ga Ba Son, TP. HCM
 Năm cung cấp:  2014-2015
 Tổng chiều dài tuyến:  19.7km 
 Đơn vị thi công:  Liên danh Shimizu – Maeda