Vincom Tây Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Thiết kế, lắp đặt kết cấu thép và cột thép chống tạm
  Địa chỉ:   Khu phố 1, P. 3, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
  Năm cung cấp:   2016
  Chủ đầu tư:  Tập đoàn Vingroup
  Đơn vị thi công:  Công ty TNHH Quản Lý XD Vincom