Vincom Shophouse Sa Đéc

  • vincom shophouse sa đéc

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Kết cấu thép (200 tấn)

Địa chỉ:

Phường 1, Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Vincom Retail