Trung tâm hội nghị Nha Trang (Ball Room & Event Hall)

  • trung tam hoi nghi Nha Trang

THÔNG TIN DỰ ÁN

Sản phẩm QH Plus cung cấp:Kết cấu thép
Địa chỉ:Đảo Hòn Tre - phường Vĩnh Nguyên - Tp.Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Năm cung cấp:2018
Tổng diện tích:3,000 m2
Chủ đầu tư:Vingroup JSC