Nhà Máy Sợi Phú Hưng Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN DỰ ÁN


  QH Plus cung cấp : Gia công kết cấu thép  
  Địa chỉ : Huế, Việt Nam
  Khối lượng thép : 361 tấn
  Năm cung cấp : 2020
  Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng