Nhà Máy Điện Gió Đầm Nại

  • nhamaydiengio

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Thép xây dựng
Địa chỉ:Phương Hải, Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Năm cung cấp:2018
Chủ đầu tư:Công ty BĐS Gia Việt